İdemm Folklor Vizyon

Türk Folklorunu ve Türk Halk Kültürünü milletimize aşılamak, araştırmak, derlemek ve gelecek kuşaklarımıza aktarılmasını sağlamak en birincil hedefimizdir. Bununla beraber, Folklorumuzun ve Kültürümüzü diğer uluslara tanıtmak, bu vesileyle Dünya’nın bizim kültürümüzü görüp örnek alması, uluslararası dostluklarla beraber evrensel kardeşliğe katkıda bulunmak yegâne görevlerimizdendir.