İdemm Folklor Misyon

Birincil olarak görevimiz Türk Halk Oyunlarını en iyi şekilde öğrenmek, öğretmek ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, gençlerin örf, adet, gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde özümsemesini sağlayarak boş zamanlarını sosyal, kültürel etkinlikler ile birlikte doldurarak, alkol, sigara, madde bağımlılığı gibi bir çok kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamaktır. Bu sayede gençler hem manen hemde beden olarak topluma yararlı bireyler olarak yetişir ve gelişimlerine devam eder. Bizimde bu gelişimlere katkıda bulunmak amacımızdır.